Porträtt

[portfolio_slideshow id=8259]

Lyssna nu. Ett porträtt är ett extrakt av särskilda hos något, det som avildas. Det ska likna det avbildade, annars är det knappast ett porträtt. För oss som vill kalla oss porträttfotografer är alltså det som ska avbildas det viktigaste. “Det” är inte bara anatomiska egenheter, drag, linjer eller färger, det är också alltid allt det andra, det som uttrycks i just den stund porträttet tas. Sedan ska det råkar vara “här och nu” rimmas med det som är representativt för det som ska porträtteras. För ett porträtt måste dra åt det som gäller i allmänhet, som ett tvärsnitt av subjektet, av det skälet att det annars inte skulle sträva mot idealbilden av det ett porträtt är. Som alltså är att efterlikna något, det har ni ju hört. Det får dock aldrig ske till priset av det särskilda hos det som ska avbildas, för då efterliknar porträttet inte det som faktiskt var där och då. Så det särskilda måste alltså blandas med det allmängiltiga, och det är i den spänningen ett porträtt uppstår. OK?

Att bedöma hur ljuset ska hanteras, hur det faller och vad det avkräver, vilket objektiv som passar bäst eller hur en bild ska bearbetas, är möjligen nödvändiga kunskaper för att kunna bli fotograf, eftersom de är tekniska medel för att genomföra ovanstående, men måste alltid underkasta sig porträtterandet. Vi föredrar därför ofta att använda befintligt ljus i en för ändamålet passande miljö. I annat kan en studiomiljö lämpa sig. För det ändamålet har vi en portabel studioutrusning. Vilket som helst blir bra

Priser

1500 kronor/timme. I priset ingår redigering, högupplösta samt webbanpassade bilder med fri användarrätt. 

För större uppdrag eller företagsfotografering, begär offert.